Verksamhetsområden

Brottmål

Är du misstänkt för brott?
Eller är du kallad till förhör?

Migrationsrätt

Har du lämnat ditt hemland på grund av
strider, hot, diskriminering eller våld?
Anknytning till Sverige?

Tvistemål

Blev arbetet eller tjänsten inte som du hade tänkt dig? Har du inte fått betalt för ditt
arbete eller din vara?

Vårdnadsmål

Olika uppfattningar om vad som är bäst
för ert barn? Kan ni inte komma överens?

 

Behöver du hjälp?

Min erfarenhet är att behovet av kontakt med mig ofta är direkt när något händer. 
Därför är tillgänglighet viktig för mig.

Om företaget

Christopher Gyllenhammar - Advokat

- Verksamhetsområden: Allmän praktik, dispositiva tvistemål, särskild företrädare för barn, målsägandebiträdesuppdrag, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt.

- Advokat Christopher Gyllenhammar AB 2019
- Advokat 2019
- Biträdande jurist vid advokatfirma 2016–2019
- Juristexamen Örebro universitet 2016
- Asylhandläggare vid Migrationsverket 2015

© 2019 Advokat Gyllenhammar
ADVOKAT CHRISTOPHER GYLLENHAMMAR AB  Oskarsparken 1, 702 12 Örebro
Tel: 073-766 96 98 E-post: info@advokatgyllenhammar.se