Kontakt

Behöver du hjälp inom de verksamhetsområden som jag arbetar med?

Välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post för ett inledande samtal och för att eventuellt boka ett möte.

Advokat Christopher Gyllenhammar AB
Oskarsparken 1 
702 12 Örebro

Ring eller maila
Tel: 073-766 96 98
E-post: info@advokatgyllenhammar.se

Konsumenttvistnämnden
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för att lösa arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Läs mer här:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.


 

© 2019 Advokat Gyllenhammar
ADVOKAT CHRISTOPHER GYLLENHAMMAR AB  Oskarsparken 1, 702 12 Örebro
Tel: 073-766 96 98 E-post: info@advokatgyllenhammar.se