Verksamhetsområden

Jag har valt att specialisera sig på fyra huvudsakliga verksamhetsområden: Brottmål,
migration, tvistemål och vårdnadsmål.

Jag tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner.

Brottmål

Är du misstänkt för brott? Eller är du kallad till förhör?

Då kan det vara klokt att kontakta en advokat som arbetar med brottmål. Vid allvarliga brott utser domstolen en offentlig försvarare åt dig. En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser.

Du har en rätt att begära vilken advokat du vill och som är villig att ta åt sig uppdraget. Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter, t.ex vid trafikmål. Vid mindre brott måste särskilda skäl anges för att en försvarare förordnas.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Försvarsadvokaten hjälper dig med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen.

Kontakta mig om du vill veta mer.


Migrationsrätt

Asyl
Har du lämnat ditt hemland på grund av strider, hot, diskriminering eller våld?

I de ärenden där du riskerar att utvisas har du rätt att få ett offentligt biträde. Du får själv möjlighet att välja vem som ska biträda dig. Då kan det vara klokt att anlita en advokat som har erfarenhet av att vara i domstol och som kan den skriftliga processen.

Anknytning
Har du en anknytning till Sverige? Är du sambo eller gift med en person som är bosatt i Sverige?

Då kan du ha möjlighet att göra en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige. En advokat kan hjälpa dig med ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige men även svenskt medborgarskap och andra sätt att få uppehållstillstånd i Sverige.


Tvistemål

Blev arbetet eller tjänsten inte som du hade tänkt dig? Har du inte fått betalt för ditt arbete eller din vara?

Då kan det vara klokt att anlita en advokat som kan hjälpa dig att processa i domstolen för din rätt. En tvist kan lösas genom en domstolsprocess eller genom att vi når en förlikning. Det spelar ingen roll om du är privatperson eller om det är ditt företag.

Du kan få hjälp med processkostnaderna av rättsskydd, det vill säga genom ditt försäkringsbolag eller av rättshjälpslagen. En advokat kan hjälpa dig med ansökan om rättsskyddet men även ansökan om rättshjälp.

Kontakta mig om du vill veta mer.


Vårdnadsmål

Har du och barnets andra vårdnadshavare olika uppfattningar om vad som är bäst för ert barn? Kan ni inte komma överens om vart ert barn ska bo? Kan du inte samarbeta med den andra vårdnadshavaren och lösa problem gällande ert barn inom rimlig tid?

Då kan det vara klokt att anlita en advokat. Alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge utgår från vad som är bäst för barnet. Det är viktigt för barnet att ha en förutsägbar och trygg miljö utan onödiga konflikter.

En advokat kan hjälpa dig som enskild förälder eller som par att reglera vårdnaden, boendet och umgänget.

Du kan få hjälp med processkostnaderna av rättsskydd, det vill säga genom ditt försäkringsbolag eller av rättshjälpslagen. En advokat kan hjälpa dig med ansökan om rättsskyddet men även ansökan om rättshjälp.

Kontakta mig om du vill veta mer.


© 2019 Advokat Gyllenhammar
ADVOKAT CHRISTOPHER GYLLENHAMMAR AB  Oskarsparken 1, 702 12 Örebro
Tel: 073-766 96 98 E-post: info@advokatgyllenhammar.se